Vi behöver återupprätta goda normer

Svar till Marie-Noëlle Carlsson Ferrier, BT 12/2.
Slutreplik • Publicerad 15 februari 2020
Detta är en insändare i Borås Tidning. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Brist på respekt, kränkningar och brottslighet strider mot de gemensamma värderingar som borde finnas, oavsett vem som ligger bakom, skriver Annette Carlson.
Brist på respekt, kränkningar och brottslighet strider mot de gemensamma värderingar som borde finnas, oavsett vem som ligger bakom, skriver Annette Carlson.Foto: Johan Nilsson/TT

I Borås ska man själv få välja vem man vill leva med, när man ska vara ute och vem man umgås med. Vi ska behandla varandra med respekt. Vi stjäl inte varandras cyklar eller ut- övar våld. Vi uttrycker oss varken rasistiskt, sexistiskt eller homofobt. Så skapar vi ett inkluderande samhälle präglat av värderingar som gör samhället bättre och att dess invånare mår bra. Dessa värderingar skrev jag om i BT 11/2.

För Moderaterna är det självklart att alla ska göra rätt för sig. Brist på respekt, kränkningar och brottslighet strider mot de gemensamma värderingar som borde finnas, oavsett vem som ligger bakom.

Jag är glad över att Marie-Noëlle Carlsson Ferrier uttrycker sina tankar i en insändare efter att hon läst min debattartikel. Det ger mig tillfälle att ytterligare en gång få uttrycka och förtydliga vad vi moderater vill. Ingenting i det som Carlsson Ferrier lyfter står i motsats till vad jag uttrycker – att vissa värderingar i dag begränsar människor, oavsett bakgrund, att leva sina liv som de önskar.

Det är synd att Carlsson Ferrier slänger sig med orden: ”Att bortse från helheten som artikeln gör lämnar en dålig smak av billig populism”, när vi moderater vill föra en nyanserad och välbehövlig diskussion om värderingar.

Moderaterna väljer att problematisera komplexa problem och peka på vikten av att samtala om och återupprätta goda normer och värderingar. Det är motsatsen till populism. Varför inte, tillsammans med oss moderater, arbeta för att återupprätta goda normer i samhället istället för att klistra etiketter?

Annette Carlson (M), kommunalråd, Borås