Insändare

Varje skola borde ha ett eget matråd

Insändare ,
Inrätta ett matråd i varje skola, där elever tillsammans med skol- matsalspersonal och föräldrar diskuterar, föreslår och strävar mot förbättringar när det gäller allt från vilka maträtter som serveras till mattider, ljudnivå och rutiner, föreslår skribenten.
Foto:Linda Forsell / SvD / TT
Inrätta ett matråd i varje skola, där elever tillsammans med skol- matsalspersonal och föräldrar diskuterar, föreslår och strävar mot förbättringar när det gäller allt från vilka maträtter som serveras till mattider, ljudnivå och rutiner, föreslår skribenten.

Kunskap om lantbruk har drastiskt minskat i takt med att allt fler flyttar in till städerna, menar Monika Hermansson Friedman.

LRF vill betona att matråd är ett viktigt led i elev- inflytande och för skolans demokratiarbete. Lika självklart som att de får lära sig barnkonventionen, ska de kunna påverka och föra en dialog om mat, arbetsmiljö och bli lyssnade på.

Kunskap om lantbruk har drastiskt minskat i takt med att allt fler flyttar in till städerna. Undersökningar visar att var fjärde 12-åring inte vet att ost görs av mjölk och att mjölken kommer från kor, men skolelever är dagens och morgondagens konsumenter. De är framtidens arbetskraft, blivande beslutsfattare, bland annat när det gäller livsmedels- och energiproduktion. 

Låt oss därför ge våra elever de bästa förutsättningarna. En bra början vore att inrätta matråd i varje skola, där elever tillsammans med skol- matsalspersonal och föräldrar samlas ett par gånger per termin och diskuterar, föreslår och strävar mot förbättringar när det gäller allt från vilka maträtter som serveras till mattider, ljudnivå och rutiner.  Vi vet att när maten i skolan är god går den åt, är den mindre god blir det svinn. Hög ljudnivå ökar stressen. Det finns mycket att diskutera. 

I samband med matrådet borde det finnas möjlighet att lyfta fram ett resonemang om matens ursprung, miljöfrågor och  matsvinn för att skapa förståelse av helheten. Det borde också vara en naturlig del i det viktiga ämnet hemkunskap. 

Vi från LRF hjälper gärna till, både vad gäller läromedel som är anpassat till läroplanen och mer handfast. Många bönder i kommunen välkomnar elever och andra till sina gårdar och kommer dessutom gärna till skolan och berättar om hur det går till på riktigt. 

Monika Hermansson Friedman

ordförande LRF Borås kommungrupp med styrelse