Nyheter

Varför sparar de rödgröna på de svagaste?

Hemvårdare • Publicerad 10 juni 2016

Besparingar genom försämringar i hemvården och dyrare avgifter, varför då? Normalt sett skulle ju vänsteralliansen stå upp för de svagaste. En teori är att vänsteralliansen vill förstöra lönsamheten för de privata aktörerna. Visserligen får även de kommunala hemtjänstgrupperna i Borås jobba under tuffa villkor, stressa. Men konkurrensen är redan satt ur spel. Det har nämligen ingen betydelse i Borås eller någon annan stans hur det går för de kommunala hemtjänstgrupperna.