Annons

Vad var det jag sa om kongresshuset…

Kongresshuset • Publicerad 9 december 2017
Detta är en opinionstext i Borås Tidning. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.

I måndagens BT avslöjades lite av de sanningar som kommer att prägla vårt blivande kongresshus. När nu en operatör för driften av anläggningen är antagen, har de räknat med att den största delen av intäkterna skall komma från dagliga konferenser, möten och utbildningar från företag och organisationer i Borås och Sjuhäradsbygden. Det vill säga från en redan i dag hårt konkurrensutsatt bransch med många befintliga anläggningar i Borås.

En kalkyl som inte huvudsakligen riktar sig mot stora kongresser och möten med tillresande som ligger till grund för hela kongresshusets tillkomst. Ett nyttjande som går stick i stäv med vad kommunstyrelsens ordförande Ulf Olsson (S) och Borås TME:s vd, Helena Alcenius, under hela processen fört fram som ett mantra.

Annons

Oroväckande är också att bara en anbudsgivare fann intresse av att driva kongress- och konferensrörelse i en nybyggd och toppmodernt utrustad anläggning, till hyreskostnader klart under hälften av vad motsvarande lokaler i Borås normalt kostar. Dessutom utan att behöva investera i egna inventarier, vilket borde spara motsvarande vad årshyran i dag är fastställd till.

Att asbestsaneringen försenat bygget i tre veckor har jag svårt att förstå. Jag passerade bygget vid flera tillfällen under den aktuella tiden och då pågick rivningsarbetet med en stor grävmaskin på toppen av en jättegrushög mot Österlånggatan.

Kanske hade man räknat fel, att det inte var 30 procent som man skulle riva, utan 70 procent, och att de 30 procenten var det som skulle få vara kvar.

Mats Svensson

Annons
Annons
Annons
Annons