Annons

Vad är det svenska som SD vill värna?

Den dagen när SD utifrån en maktposition får tolkningsföreträde om vad som är svenskt och verkställer det, vad händer då, undrar skribenterna.
Insändare • Publicerad 6 september 2018
Detta är en insändare i Borås Tidning. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Foto: Hasse Holmberg / TT

Efter att ha läst SD:s partiprogram med många vackra ord: ”Kombinera frihet och trygghet, individualism och gemenskap” och ”där alla medborgare är skyddade av och är lika inför lagen” citerar vi följande under femte rubriken, Sverigedemokraterna och nationen: ”SD definierar den svenska nationen i termer av lojalitet, gemensam identitet, gemensamt språk och gemensam kultur.”

Vidare: ”På samma sätt som den som är född i en annan nation senare i livet kan bli en del av den svenska nationen menar vi också att man även som infödd svensk kan upphöra att vara en del av den svenska nationen genom att byta lojalitet, språk, identitet eller kultur.”

Annons

Vi ska enligt SD värna ”det svenska”– vad nu det är? Varken judar eller samer betraktas som svenskar enligt SD. Vi som är födda i Skåne och Bohuslän, som varit omväxlande svenskt, danskt och norskt, är vi svenskar?

Det som oroar oss är inte så mycket hur SD definierar svenskt i dag, utan imorgon. I dag kan vi tycka olika om saker, men den dagen när SD utifrån en maktposition får tolkningsföreträde om vad som är svenskt och verkställer det, vad händer då? Kommer vi att anses vara illojala mot den svenska nationen om vi älskar det italienska köket, klär oss i indiska kläder, har en fäbless för persisk musik, vill lära oss tala arabiska flytande och kör en japansk bil? Detta är exempel på de små sakerna jämfört med en styrd public service och massmedia utifrån sverigedemokratisk lojal svenskhet.

SD jobbar hårt för att bli rumsrent och utnyttjar skickligt människors missnöje. Med rädslan som pedagogiskt verktyg målas ett vi och dem – mer eller mindre värda – upp.

Vi vill rekommendera läsning av Gellert Tamas bok Det svenska hatet. Där beskrivs ingående efter noggrann research vilka ulvar i fårakläder vi öppnar dörren för.

Valet på söndag gäller inte i första hand olika skattesatser eller från vilken årskurs vi ska ha betyg i grundskolan. Valet gäller något mycket, mycket större.

Eva Törnqvist Nyman

Gunnar Törnqvist

Annons
Annons
Annons
Annons