Insändare

Tvåstatslösning en förutsättning för fred

Insändare ,

Svar till Göran Larsson, BT 8/5, och Berndt Ekström, BT 10/5.

Uppenbarligen har både Göran Larsson (BT 8/5) och Berndt Ekström (BT 10/5) svårt att ta till sig det som står fullständigt klart för en stor majoritet av världens stater och regeringar, FN, EU och en rad olika internationella humanitära och människorättsorganisationer – ja, till och med delar av den israeliska administrationen, nämligen att det pågår en ockupation i Palestina och att situationen i Jerusalem är en konsekvens av denna ockupation.

Således är Israel, som ockupationsmakt, skyldig att se till att de ockuperade områdenas status inte ändras. Detta bryter man gravt mot med bland annat sina bosättningar på ockuperad mark och de nu av Unesco kritiserade utgrävningarna i östra Jerusalem. Dessutom finns det en allmänt accepterad tvåstatslösning av konflikten med Israel och Palestina inom 1967 års gränser sida vid sida i fred. Det är den planen som enligt min mening nu måste förverkligas utan ytterligare dröjsmål.

Skall man föra en seriös debatt om konflikten måste man vara överens åtminstone om verkligheten som den ser ut i dag. Det duger till exempel inte att komma dragande med flera tusen år gamla mytiska föreställningar om den ena eller andra folkgruppens ”rätt” att ta för sig av mark där det faktiskt redan bor människor.

Kom gärna med konkreta förslag på hur Israel-/Palestinakonflikten enligt er mening bör lösas. Åtminstone är jag beredd att lyssna.

Gunnar Olofsson

Borås