Insändare

Rada upp svenska böcker som eleverna måste läsa

Skola Artikeln publicerades

I ett samhälle där dataspel, Facebook och Instagram tar över allt mer är det viktigt att Sveriges litterära kulturarv inte glöms bort. Individualiserad mediekonsumtion och fokus i skolan på att stimulera läsning generellt, och inte fokusera på vad man läser, gör att en del av litteraturhistoriens betydande författare glöms bort. Även om det viktigaste är att ungdomar läser böcker så försvinner en del historia och språkliga begrepp om inte våra äldre skönlitterära verk läses.

Alla ungdomar bör veta vem Nils Ferlin och Vilhelm Moberg var samt ha kommit i kontakt med deras texter under skolutbildningen. Det står i Skolverkets styrdokument för svenska i gymnasie- utbildningen att ”kunskaper om centrala svenska och internationella skönlitterära verk och författarskap samt förmåga att sätta in dessa i ett sammanhang” ska uppnås under utbildningen.

Det finns i dagsläget inga riktlinjer för vilka dessa verk ska vara, utan det är upp till varje lärare i svenskundervisningen att bestämma. För att få en likvärdig utbildning i Borås stad borde därför en klassikerlista inrättas för gymnasieskolorna – en klassikerlista bestående av romaner och poesi av betydande svenska författare. Detta för att garantera att alla elever i bildningsstaden Borås får ta del av våra stora författare genom tiderna. En klassikerlista kan bidra till ökat språkligt användande, samt med historiska kunskaper.

Lisa Berglund (KD), ledamot gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden