Annons

Orraholmen – kubikmeter eller naturområde?

Svar till Börje Aronsson BT 6/6.
Slutreplik • Publicerad 11 juni 2020
Detta är en opinionstext i Borås Tidning. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Herrljunga Naturskyddsförening har samlat in 700 namnunderskrifter för att rädda skogen på Orraholmen från avverkning.
Herrljunga Naturskyddsförening har samlat in 700 namnunderskrifter för att rädda skogen på Orraholmen från avverkning.Foto: Anne Engström

Orraholmen är ett andningshål och en naturupplevelse för Herrljungabor och besökare, en miljö rik på många arter av växter, fåglar och andra djur. Om detta vittnar de i nuläget drygt 700 underskrifter som Naturskyddsföreningen fått på sin petition om att området ska bevaras.

Kärnan i Naturskyddsföreningens medborgarförslag är att skogen ska skötas med utgångspunkt i natur- och rekreationsvärden, inte kubikmeter och kronor. Trots det har tekniska nämndens behandling av ärendet genomgående utgått från en beräkning av hur mycket kubikmeter virke som kan tas ur skogen. De underlag vi utgår från här är offentliga kommunala handlingar.

”Det absolut viktigaste är att skogen behöver ett säkert och varaktigt skydd.”
Annons

När tekniska nämnden behandlade medborgarförslaget i februari presenterade de en plan som innebär att mer än hälften av skogens totala virkesinnehåll tas ut innan 2026. Som ett exempel kan nämnas att i den imponerande tallskogen mellan Kärnekulla och Orraholmen, som har ett högt naturvärde genom sin höga ålder, planerades ett uttag på 60-70 procent. Att Börje Aronsson nu ger en annan uppgift i sin insändare visar bara att så länge skogen betecknas som produktionsskog kan vad som helst hända.

Det absolut viktigaste är att skogen behöver ett säkert och varaktigt skydd. Det kan uppnås genom att Orraholmen tas ur skogsbruksplanen eller att det, inom skogsbruksplanen, får beteckningen NS, naturvård med skötsel. För att en sådan skötsel inte ska utgöras av hemsnickrade lösningar, går det att vända sig till länsstyrelsen eller Skogsstyrelsen för rådgivning.

Nu ligger ett förslag från kommunstyrelsen om att skogen ska få ett skydd när skogsbruksplanen löper ut om sex år, men skyddet av Orraholmen får inte hänskjutas till en osäker framtid. Över 700 personer förväntar sig att kommunen nu lyssnar på alla dem som förstår och uppskattar områdets fulla värde.

Naturskyddsföreningen Herrljunga

Annons
Annons
Annons
Annons