Annons

Omänsklig hållning, Försäkringskassan!

Stäm om nödvändigt Försäkringskassan inför domstol, skriver Ronny Larsson.
Insändare • Publicerad 12 november 2018
Detta är en insändare i Borås Tidning. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Foto: isabell Höjman/TT

Allas vår försäkringskassa fortsätter sin, får vi anta, politiskt initierade kampanj för att minska vad man kallar kostnaderna. Dessvärre går det ut över de allra svagaste, som när de är sjuka och oförmögna att arbeta nekas sjukersättning. Det vill säga de som själva genom arbete och därmed inbetalda försäkringsavgifter nu tvingats inse att den trygghet de betalt för inte är värd ett vitten.

För detta bär Försäkringskassan själv, politiker och också sjukskrivande läkare ett oeftergivligt ansvar.

Annons

Undertecknad uppmanar därför Försäkringskassan att ta ansvar för försäkringstagarna. Detta alldeles oavsett vad politiker kan tänkas ha för idéer.

Till er politiker, som bidragit till att svaga och sjuka drabbas på sätt som är väldokumenterat i press och annorstädes, vill jag säga att ni borde skämmas. Finns det någon av er med insikt i frågan och med empatisk förmåga, sätt igång och gör något åt saken.

Sjukskrivande läkare vill jag påminna om er yrkesetik. Ni har det yttersta ansvaret för era patienters hälsa. Skulle Försäkringskassan ändra ert beslut om sjukskrivning kan detta komma att äventyra patientens hälsa.

Nu har jag vid samtal med läkare fått mig till livs att dessa tvingas att ägna tid åt att, som någon uttryckte det, ”få igenom sina sjukskrivningar” hos Försäkringskassan. Detta istället för att ägna sin tid åt att hjälpa sina patienter att tillfriskna och därmed kunna återvända till sina arbeten.

Till Läkarförbundet vill jag säga, stöd era medlemmar i denna fråga. Stäm om nödvändigt Försäkringskassan inför domstol. Det har och kan fortsättningsvis visa sig att Försäkringskassans sätt att bortse från sjukskrivande läkares bedömningar allvarligt äventyrat patienters möjligheter att återfå sin hälsa.

Ronny Larsson

Annons
Annons
Annons
Annons