Nytt skyttecenter bör få annan placering

Det finns två platser som är klart lämpliga för ett nytt skyttecentrum, menar skribenten.
Insändare • Publicerad 2 januari 2019
Detta är en insändare i Borås Tidning. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.

Jörgen Ludvigsson har rätt om nytt skyttecenter i BT 21/12. När I15/Fo34 verkade på Bråt med omnejd var området där flest skjutningar skedde med handeldvapen öster och söder om värmestugan. Det finns två platser som är klart lämpliga ur störningssynpunkt.

Område 1: Gröneberg, med skjutriktning in mot gamla kemområdet. Rakt österut. Höjdskillnad i skjutriktning: 36 meter, 300 meter fram till R27.

Område 2: 200 meter söder om Gröneberg och 100 meter väster ut mot Viskan. Samma skjutriktning som område 1. Höjdskillnad i skjutriktning: cirka 40 meter, 180 meter från skjutplatsen.

Dessa områden ligger cirka 400 meter från värmestugan på Bråt. Här har man schaktat bort det mesta. R27 ligger 300–400 meter bort. Alla befintliga vägar som finns utefter Viskan kan nyttjas på båda sidor.

Gröneberg skulle dessutom ligga än mer ostört då naturen skyddar området på tre sidor med höga berg och infarten av en 15 meter hög ås.

Denna plats kan knappast ha ett högt naturvärde då den störs av R27 och platsen tidigare var en kemövningsplats för bland annat tårgas, napalm, termitbomber, radioaktiva skyddsövningar med mera. Varför skapa ett nytt problem vid Rydboholm?

F.d yrkesmilitär, ej boende i Rydboholm