Insändare

LRF vill sprida ensidig information i skolan

Insändare ,

Svar till Monika Hermansson Friedman, BT 20/1.

I insändaren skriver Monika Hermansson Friedman att ”Kunskap om lantbruk har drastiskt minskat i takt med att allt fler flyttar in till städerna.” Hon föreslår inrättande av matråd på skolorna samt propagerar för medverkan i skolorna av LRF och organisationens bönder.

Nu är ju LRF en intresseorganisation, vilket gör att eleverna, om de bara får information via läromedel förmedlat från LRF, kan få en ganska ofullständig bild av till exempel de producerande djurens situation. LRF propagerar gärna för att mjölk är nyttigt, vilket i dag inte alla håller med om.

Organisationen vill ju att eleverna skall lära sig att mjölken kommer från kon, men kanske inte att kon måste föda en kalv för att producera mjölken. Mjölken är ju avsedd för kalven, men för att vi människor ska kunna lägga beslag på den tar man oftast kalven från kon direkt efter födseln. Den stackars kalven hamnar ensam i en kätte och kon söker efter sin kalv. En grym handling som Djurens rätt just nu visar exempel på med ett videoinslag på sin hemsida.

Jag tror att det skulle behövas både mer information men också debatt ute på skolorna om inte bara maten, utan också om människors och djurs levnadssituation i Sverige.

Så gärna en grupp bestående av elever, personal och föräldrar som träffas för att diskutera och framföra synpunkter inte bara om maten, utan också om kunskapsinhämtandet, skolans målsättningar med mera.

Ingemar Rosberg