Annons

Lär barnen att ingen kroppsform är fel

Barn ska aldrig under några omständigheter bli tillsagda att deras kroppar är fel, skriver Josefina Kronberg.
Insändare • Publicerad 1 november 2018
Detta är en insändare i Borås Tidning. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Foto: Jack Mikrut

Vi lever i ett samhälle där utseendefixering, kroppshets och normer styr oss och våra liv alldeles för mycket. Det värsta är att detta kryper allt längre ner i åldrarna. Redan på BVC och hos skolsköterskan är hetsen och jakten efter ”rätt” BMI ett faktum. Barn tvingas till vetskap om hur deras kroppar ”bör” se ut, en kurva som BVC och skolhälsopersonalen snällt visar upp.

Den där kurvan tar inte hänsyn till vare sig mående, fysisk aktivitet, anlag eller något annat än kilon i förhållande till centimeter. Detta bäddar för och triggar igång ätstörningar och det skapar kroppsångest samt en destruktiv relation mellan barnet och dess egen kropp.

”Ge dem en självbild och en uppfattning om sin kropp som de kan bära med sig resten av livet.”
Annons

Vi vuxna har ett ansvar och det är att se till så att våra barn blir starka och trygga individer. Vi ska lära dem att acceptera sig själva och andra, och visa dem att man kan se olikheter med kärleksfulla ögon. Men vi måste börja med oss själva. Hur ser du på dig själv och din kropp? Pratar du om din kropp på ett nedlåtande och missnöjt sätt inför ditt barn? Pratar du nedlåtande om andras kroppar inför ditt barn? Är mat och rörelse ett sätt att bli smal på hemma hos dig?

Det finns mycket att tänka på när det gäller ens eget förhållande till kropp, mat, vikt och träning när man har barn. Barn ska aldrig under några omständigheter bli tillsagda att deras kroppar är fel.

Barn ska heller aldrig dras in i vuxnas samtal om kilon och BMI. Att i tidig ålder få höra att man inte duger som man är, att ens kropp inte ser ut som ”normen”, skadar ens självbild och kan medföra men för livet. Vi som har egen erfarenhet, vi som sett den mörka baksidan och vi som kämpat oss tillbaka, vi vet hur farligt det är att fastna i klorna på kroppshetsen och ätstörningarna. Vi vet att samhällets normer är skeva och sjuka.

Så snälla alla ni föräldrar, sjukvårdpersonal, förskole- och skolpersonal, ni har ett enormt ansvar. Stärk barnen, ge dem en självbild och en uppfattning om sin kropp som de kan bära med sig resten av livet.

Låt barn få vara barn!

Josefina Kronberg

Annons
Annons
Annons
Annons