Lämna besluten åt dem som har kunskapen

Svar till Orolig medborgare, BT 5/7.
Replik • Publicerad 11 juli 2019
Detta är en insändare i Borås Tidning. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Stötta dem som måste ta det svåra beslutet och låt dem få avsluta livet värdigt för patienten istället för att uppfylla de anhörigas önskan eller krav om evigt liv, skriver signaturen.
Stötta dem som måste ta det svåra beslutet och låt dem få avsluta livet värdigt för patienten istället för att uppfylla de anhörigas önskan eller krav om evigt liv, skriver signaturen.Foto: Tomas Oneborg/SvD/TT

Under en tid har Peter Geiger gjort inlägg i BT om vård i livets slutskede och detta väcker debatt, vilket jag tror är Peters syfte.

Signaturen Orolig medborgare vill blanda in våra politiker i avgörandet för vård i livets slutskede. Här känner jag att sjukvården i dag är så utvecklad att man skulle kunna hålla en patient vid liv under avsevärt längre tid än vad som är befogat.

”Om vi skall blanda in politikerna så ska de enligt min mening stötta den personal som tvingas ta beslutet. Det är trots allt sjukvårdspersonalen som har kunskapen och vi måste lita på dem.”

Vad jag förstår har kraven på sjukvårdspersonalen ökat, från framförallt anhöriga, vilket gör att ingen vågar ta beslut om livets avslut. I stället upprätthåller man liv med hjälp av mediciner och maskiner trots att man ser att insatsen inte leder till någon förbättring för patienten. Jag tror att det är detta anhöriga inte förstår.

Om vi skall blanda in politikerna så ska de enligt min mening stötta den personal som tvingas ta beslutet. Det är trots allt sjukvårdspersonalen som har kunskapen och vi måste lita på dem.

Man hör ofta att döende personer ska få ett värdigt slut. Är det värdigt att låta patienter ligga i maskiner som upprätthåller ”liv” i veckor eller månader utan att sjukvårdspersonalen kan se att detta skulle leda till ”nytt liv”? Att till exempel sätta in alla resurser på en patient som är mellan 80 och 90 år, med såväl operation som eftervård för att efter några veckor konstatera patientens bortgång. Är detta värdigt? Ett rättmätigt beslut?

Vi har inte kommit så långt inom vården att vi kan upprätthålla evigt liv. Stötta dem som måste ta det svåra beslutet och låt dem få avsluta livet värdigt för patienten istället för att uppfylla de anhörigas önskan eller krav om evigt liv.

Lars-Erik S