Konstnärlig gestaltning inget för tekniska förvaltningen

Med tanke på allmänhetens enorma missnöje efter Södra torgets ombyggnation föreslår jag att tekniska nämndens ordförande i första hand fokuserar på de områden som hans nämnd har att hantera, skriver Peter Wiberg.
Foto: Johan Valkonen