Annons

Kalhyggen förstör på så många sätt

Miljö • Publicerad 26 januari 2018
Detta är en insändare i Borås Tidning. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.

Utsläppen av metan, lustgas och koldioxid gör att biogas inte längre kan vara ett alternativ i ett miljövänligare samhälle. På sikt kan vi inte försvara att djurarter skadas och dör ut, att mänskligheten inte längre får uppleva en traditionell, vacker skog.

Hur ska vi kunna njuta av skogen, bären och djuren i naturen när granskogarna tätt tar över? Istället planteras två granar per träd som fälls ner. Det tar 40 år för en skog att återhämta sig efter ett kalhygge. Återplanteringen gör att skogarna blir täta och det som tidigare var lingonris och mossiga marker med rikt djurliv blir barr och täta granplantager där varken du eller djuren trivs.

Annons

En hektar kalhygge genererar 8–18 ton koldioxid första året och släpper ut i 15 år till. 200 000 hektar per år görs om till kalhygge i Sverige, vilket gör att en fjärdedel av alla utsläpp kommer därifrån.

Kolet som binds i marken frigörs vid kalhygge. Vid alternativ till kalhygge, att man inte hugger ner allt på en gång, kan kolet stanna kvar i jorden. Ännu bättre om lövskog planteras istället för gran, enligt en studie som Lunds universitet gjort.

Även studier från Göteborgs universitet menar att utsläppen blir mycket större vid det konventionella skogsbruket än vid alternativa metoder. Detta handlar inte minst om att utsläppen av lustgas (som är 300 gånger starkare än koldioxid) blir mycket större samt att kalhyggen inte binder metan på samma sätt som om stora delar av skogen hade fått stå kvar.

Nu undrar jag hur vi kan beskatta flyg och bilar men inte kalhyggen? När ett kalhygge stör friluftslivet och djurlivet. När vi sakta gör om vackra Sverige till kalhyggen och täta granplantager. När detta förfarande även är så skadligt för miljön och klimatpåverkan är så stor.

Hur kan skogsägare tvingas att avverka skog efter 100 år när träd vanligtvis blir betydligt äldre? Skogar som skötts i generationer av skogsägarna tvingas till avverkning. Miljöfarlig avverkning.

Norge, Danmark, Tyskland, Skottland och Italien har valt ett annat alternativ, utan stora kalhyggen. Jag som skriver är en helt vanlig friluftsmänniska med barn och barnbarn och vill att vi ska bevara miljön i Sverige vackert och skonsamt för djur och fauna långsiktigt.

Lisa O

Annons
Annons
Annons
Annons