Insändare

Insändare Lägg korten på bordet, Försäkringskassan!

Insändare Artikeln publicerades
Foto: Johan Nilsson/TT

Att Försäkringskassan inte upplever problem med att 97 procent beviljas ersättning, då finns det anledning att få bättre klarhet i siffrorna, menar Alex Firat.

Det är intressant att följa mediers rapportering gällande Försäkringskassan. I tidigare inlägg i BT, men även i andra medier, har det redovisats att 97 procent får positiva beslut och således enbart 3 procent som får avslagsbeslut.

Procent är intressant att kommentera och när det gäller att framhäva att Försäkringskassan egentligen inte upplever problem då 97 procent beviljas ersättning, finns det anledning att få bättre klarhet.

Jag skulle vilja se hur många procent av ärendena som är ”självklara”, det vill säga influensa, förkylning, frakturer, sjukhusvård, föräldrapenning, vård av barn med mera. Alltså ärenden som inte kräver någon speciell utredning över huvud taget. Jag tror det är en avsevärd mängd ”enkla” ärenden som inte kräver någon större bedömningsinsats från Försäkringskassan.

Så, att redovisa 97 procent som en positiv siffra kan ifrågasättas. Hur många personer är 3 procent?

Alex Firat, Länghem