Insändare

Höghastighetståg är bara en våt dröm

Järnväg Artikeln publicerades

Kolla med forskarna om supertåget, Ulf Kristersson, skriver BT:s ledarsida 27/11. Ja, det skall han definitivt göra. Rune Wigblad, professor i företagsekonomi med inriktning industriell ekonomi, skrev redan 2016 följande på SvD debatt: ”Sverige riskerar att skaffa omoderna höghastighetståg”, ”den föreslagna lösningen med höghastighetståg, är omodern, dyr och mycket samhällsekonomiskt olönsam”.

Och detta ger sig Borås in i med ”hull och hår”, för att göra Trafikverket till lags. Detta genom att bygga cirka 625 lägenheter per år. Vem bygger dem och blir det bara hyresrätter som ungdomar har ekonomi för att kunna betala?

Sedan ett förskott och en medfinansiering på drygt 100 miljoner. Har ingen i Borås stad fattat att det inte går att köra i 320 km/tim Borås–Göteborg? Det är knappt att det går med 250 km/tim, som det redan finns tåg för i dag. Att vi behöver en ny järnväg mellan Borås och Göteborg är helt klart, men en höghastighetsjärnväg är en helt bortkastad investering.

Ulf Kristersson (M) säger bland annat: ”Jag gillar tåg och tanken med att knyta ihop Sverige”, ”Min enda invändning, och den är inte så liten, är att vi pratar om svindlande summor och att ingen än så länge har visat att projektet med höghastighetståg är samhällsekonomiskt lönsam”.

Helt rätt, ingen vet vad den slutnotan blir 2035, när hela spektaklet ska vara klart. Ta Sobacken som exempel. Har kommunen slutnotan redan klar? Det lär redan ha blivit åtskilliga hundra miljoner i tillägg. Vad tror ni det blir i miljarder 2035?

Sverigeförhandlarna skriver bland annat: ”Beräkningarna pekar mot att ”en investering på drygt 200 miljarder blir lönsam redan vid en tillväxtökning på 0,003 %.” Observera att de skriver ”drygt”. Tänk vad man kan få till det. De där 0,003 procenten räcker ingenstans för en så stor investering i ett land med 10,5 miljoner innevånare. Den som kommit på idén måste ha räknat med en väldigt liten blyertspenna med trubbigt bly, så att siffrorna inte gått att läsa klart.

Hoppas att Ulf Kristersson vill ha mycket mer kött på benen för att anse att detta skulle vara en rätt investering för Sverige. Måtte hans sunda förnuft ta rätt ställning och verka för att de banor vi har blir framkomliga för 250 km/tim. Den investeringen lönar sig mångfalt bättre.

Rolf Ohlon

Leif Petzäll