Gratis busskort är en felprioritering

Svar till Linnea Kläth och Maria Hyllstam, BT 12/6.
Foto: Jan Pettersson