Ett bilfritt campus är inte rimligt

Foto: Matilda Spetz