Annons

Bygg egen by för dementa i Borås

Borås stad bör bygga en så kallad demensby, ett inhägnat område där boende med minnesproblem tryggt kan röra sig fritt, anser skribenterna.
Insändare • Publicerad 11 maj 2019
Detta är en insändare i Borås Tidning. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Foto: Pontus Lundahl/TT

Att drabbas av demens innebär att förlora minnet och med det även kontrollen över sitt liv. Det upplevs som enormt stressande och innebär många gånger att personen känner stor oro och går in i depression.

Att bygga en demensby, ett inhägnat område där boende med minnesproblem tryggt kan röra sig fritt och ha tillgång till en meningsfull vardag, har tidigare gjorts i såväl Danmark som Holland och med gott resultat. Även en kommun i Skåne är nu på gång.

Annons

Hur man väljer att utforma demensbyn skiljer sig åt och självklart ska de boende få vara med och påverka vad som skall fylla boendet.

Men fokus bör vara på att bekräfta det som fortfarande är friskt hos de boende, så att känslan av förlust, utanförskap och försämrad livskvalitet minskar.

Det finns ytterligare en kategori i Borås som skulle ha stor glädje av att bo i en demensby, de som i dag finns på våra gruppboenden. Där har medellivslängden ökat markant och därmed även antalet dementa och det gör att personerna behöver en annan typ av stöd än tidigare.

Till en demensby knyts personal med god kunskap om demens, det gäller såväl undersköterskor, sjuksköterskor som läkare och rehabpersonal. Det skulle förstås ge stora samordningsvinster.

Det finns beslut från kommunfullmäktige om att bygga ett nytt vård- och äldreboende i Borås stad inom fem år – låt det bli en demensby.

Anna-Clara Stenström (M), vård- och äldrenämnden

Hans Gustavsson (KD), 1:e vice ordf., vård- och äldrenämnden

Lotta Löfgren-Hjelm (M), vård- och äldrenämnden

Pernilla Gustafsson (M), vård- och äldrenämnden

Ingela Hallgren (KD), vård- och äldrenämnden

Mattias Karlsson (M), 1:e vice ordf., sociala omsorgsnämnden

Annons
Annons
Annons
Annons