Borås stad behöver fler bostäder

Svar till Lena Hansson, BT 19/7.
Replik • Publicerad 23 juli 2019
Detta är en insändare i Borås Tidning. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Husen kommer att ha en inramande effekt på både PA Halls terrass, Gustav Adolfs kyrka, kvarteret Nötskrikan och som entré till gångstråket längs Torstensonsgatan, skriver Morgan Hjalmarsson (L).
Husen kommer att ha en inramande effekt på både PA Halls terrass, Gustav Adolfs kyrka, kvarteret Nötskrikan och som entré till gångstråket längs Torstensonsgatan, skriver Morgan Hjalmarsson (L).Foto: Andreas Carlsson

Det är bara till att gratulera dem som får möjlighet att flytta in i de nya husen som kommer att byggas i korsningen mellan Torstensonsgatan och Gustav Adolfsgatan. Ett läge som är ett av de bästa i Borås. Mitt emot Gustav Adolfs kyrka och med Kulturhusets stora utbud med bibliotek, teater, konsthall och restaurang. Nära stadskärnan med dess utbud av arbetsplatser, handel samt offentlig och kommersiell service.

Dessutom finns det 269 parkeringsplatser på kvartersmark inom en radie av 200 meter. Sedan tillkommer även gatuparkering.

De nya husen kommer att bli något lägre än de angränsade husen på Torstensonsgatan och församlingshemmet. Mötet med stadsrummet är viktigt.

”Alla berörda har haft möjlighet att komma med synpunkter under hela processen och beslutet har på inget sätt hastats igenom 'till varje pris'.”

När det gäller utformningen av byggnaderna är det naturligtvis viktigt att de bidrar till den speciella platsens identitet. Husen kommer att ha en inramande effekt på både PA Halls terrass, Gustav Adolfs kyrka, kvarteret Nötskrikan och som entré till gångstråket längs Torstensonsgatan.

Nästa steg blir en markanvisningstävling. För att byggnationen ska bli ett positivt bidrag till platsen krävs hög arkitektonisk kvalitet, kreativa lösningar för hållbart byggande och vardagsliv.

Själva processen började redan 2014 och kommunstyrelsen menar att behovet av bostäder ligger till grund för efterfrågan av en planläggning. Ärendet togs upp i samhällsbyggnadsnämnden i augusti 2014.

Planen har varit på samråd under andra kvartalet 2018 och granskning under första kvartalet 2019. Detaljplanen antogs i samhällsbyggnadsnämnden den 27 juni.

Alla berörda har haft möjlighet att komma med synpunkter under hela processen och beslutet har på inget sätt hastats igenom ”till varje pris”.

Dessutom är det normalt att protokollet efter sista sammanträdet innan semestern justeras samma dag. Det är för de flesta viktigt att få besked och till exempel bygglov innan semestrarna börjar.

Morgan Hjalmarsson (L), ordförande i samhällsbyggnadsnämnden