Avbrotten i våra elnät minskar

Svar till Gunnar, BT 3/3.
Insändare • Publicerad 7 mars 2019
Detta är en insändare i Borås Tidning. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Foto: Fredrik Sandberg/TT

Under många år har Vattenfall eldistribution investerat tre–fyra miljarder kronor årligen i underhåll, vädersäkring, tillväxt och modernisering av elnätet. Vi ser att våra investeringar gör skillnad och leveranssäkerheten i elnätet ökar över tid. År 2012 var antalet elavbrott per kund cirka 2,2 i genomsnitt och 2017 hade siffran sjunkit till drygt ett elavbrott per kund.

Även den genomsnittliga avbrottstiden per kund visar en långsiktig positiv trend. År 2012 var den cirka 180 minuter per kund och 2017 hade den sjunkit till cirka 80 minuter. Även om vi ser en positiv effekt av våra investeringar, så är det fortfarande alltför många kunder som har brister i elleveransen och vi behöver fortsätta att modernisera elnätet och säkra leveranskvaliteten. Därför investerar vi drygt 20 miljarder kronor under den kommande femårsperioden. Vår målsättning är att alla kunder ska ha en god leveranskvalitet, vilket kräver fortsatta omfattande investeringar under många år framöver.

I Borås med omnejd har vi sedan 2013 investerat drygt 500 miljoner kronor i elnätet. Åtgärderna syftar till att skapa en tryggare elleverans med färre strömavbrott genom att vädersäkra elnätet samtidigt som ny utrustning och teknik installeras för att ge bättre övervakning och driftsäkerhet. Investeringar av det här slaget är exempel på vad de elnätsavgifter som våra kunder betalar används till.

Eva Vitell, kund- och marknadschef, Vattenfall Eldistribution AB