Annons

Att byta regering räddar inte miljön

Miljö • Publicerad 11 september 2017
Detta är en insändare i Borås Tidning. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.

Det går bra för Sverige, men går det bra för miljön? Årligen förvandlas tusentals hektar skog till granöknar som efter en serie kalhuggningar endast växer upp gran växande på ett trivialt underlag av ett par centimeter hög mossa. Här finner man varken blåbär, lingon eller örter. Djur, fåglar och insekter finner ej här någon näring.

Är det meningen att offra och förstöra ekosystemen för att hålla en hög konsumtionstakt, dock ej för alla? Detta kapital- intensiva jord- och skogsbruk skövlar i en allt snabbare takt våra naturvärden som utgör en del av våra liv och kultur. Jag antar att många har gjort iakttagelsen om de täta timmertransporterna där denna vara ska stärka vår ekonomi.

Annons

Jag har varit med på hela resan sedan tidigt 1940-tal till nutid. Plockhuggning på 1940-talet med uttransport med häst och mindre traktorer (motorsåg kom först i slutet av 1940-talet). Detta satte ringa spår på skogsmiljön. De moderna avverkningsmetoderna kan inte och tar inte denna hänsyn. Jag har inte hört någon från Miljöpartiet tala om dessa frågor.

Det kunde också vara intressant med ett uttalande från Centerpartiets ledare om denna verksamhet. Detta parti samlar troligtvis en stor del av skogsägarna. Om man menar allvar med att skydda naturen så måste det ske stora sociala förändringar i inkomst- och skattepolitik. Pensionär sedan 20 år har inte någon hög inkomst, men är ändå beredd att avstå mycket som inte är nödvändigt.

Köp- och slängsamhället är dags för sopstationen. Men man är ganska tveksam om någon rege-ring kan och vill rubba på marknadskrafternas fria spel. Här måste alla krafter stå upp och medverka och göras medvetna om att tiden håller på att löpa ut. Tyvärr går det ej att köpa sig fri.

Annons
Annons
Annons
Annons