Utan vatten och mat - och i sin egen avföring

Ett flertal dagar tillbringade personen, som är beroende av hemtjänst, utan tillsyn. Dessutom togs hens trygghetslarm bort.
Missförhållandet har anmälts enligt lex Sarah och ska utredas av inspektionen för vård och omsorg (IVO).
Herrljunga • Publicerad 7 juni 2020