Kommunen utreder försäljning av Orraholmen

Tekniska nämnden i Herrljunga har gett förvaltningen i uppdrag att utreda förutsättningarna för att sälja friluftsområdet Orraholmen till föreningarna som i dag har sin verksamhet där.
Herrljunga • Publicerad 6 juli 2019
Foto: Anne Engström/Arkiv