Bristande handläggning av unga

Socialnämnden i Herrljunga kommun har anmält till Inspektionen för vård och omsorg att det finns brister i handläggningen kring ensamkommande barn och unga.
Herrljunga • Publicerad 5 oktober 2016