Beslut sköts upp om åldersuppskrivna unga

Bollebygd Artikeln publicerades
Foto:Anne Engström

Det är fortfarande osäkert om ungdomar som fått åldern uppskriven av Migrationsverket får stanna i Bollebygds kommuns vård eller inte.

I går skulle Bollebygds kommunfullmäktige besluta om kommunen skulle göra som bland annat Borås och Herrljunga och fortsätta ta ansvar för barn som fått åldern uppskriven av Migrationsverket eller släppa ansvaret. Bildnings- och omsorgsnämndens rekommendation var att behålla dem i kommunen och många argumenterade både för och emot. Det kom att handla om huruvida man skulle besluta i går kväll eller återemittera ärendet, som Christer Johansson (M) föreslagit.

Peter Rosholm (S) sade att det inte är en lätt fråga. Kommunen har ett överskott i flyktingverksamheten som bör användas till dessa ungdomar, men framför allt handlar det om barn.

Eivor Carlsson (KD), Stefan Edvardsson (FR), Ulf Rapp (S), Helena Pokka (MP), Michael Plogell (FR), Ulf Rapp (S), Rune Kennborn (-) med flera talade alla om mänskliga aspekter på ungdomarna.

– Det är väl meningen att vi ska få dåligt samvete för att vi inte omedelbart säger ja, sade Christer Johansson. Men alla politiska beslut måste vägas mot andra angelägna behov.

Han tyckte att frågan skulle tas upp i budgetdiskussionerna i juni i stället.

Helena Pokka varnade för vad som kan hinna hända om man väntar till sommaren och Patrik Carlsson (-) betonade att det inte handlar om att ställa grupper mot varandra, utan att kommunen förstärkte sitt resultat med pengar som kommer från flyktingmottagandet.

Sandra Eliasson (C) motiverade sin röst på en återremiss med att kommunen ska göra individuella prövningar i stället för att ta beslut som gäller en hel grupp.

Peter Rosholm replikerade att det är just för att de ska få chansen till en individuell prövning som de ska få stanna.

Ingridh Andéren sade att det inte är självklart att alla åldersuppskrivna skickas tillbaka, utan de kan komma tillbaka till Bollebygd senare.

Daniel Persson (SD) sade sig ha svårt att tro att barn som blivit åldersuppskrivna kommer att skickas hem till terror, utan menade att det finns folk som tar emot dem när de kommer tillbaka till Afghanistan. Caroline Nordengrip (SD) sade att det inte handlar om godtycklig uppskrivning utan att alla erbjuds läkarbestämning av åldern.

Hannu Sutinen (L), som hade ställt upp på återremiss i kommunstyrelsen, ändrade sig och ställde sig bakom ett ja.

Eftersom en återremiss bara kräver en tredjedel av ledamöterna i fullmäktige krävdes elva röster för återremiss. Slutresultatet blev att fem Moderater, de fem Sverigedemokraterna och de två Centerpartisterna röstade för återremiss, medan Socialdemokraterna, Vänstern, Miljöpartiet, Folkets Röst, Kristdemokraterna, Liberalerna och de två fristående Patrik Carlsson och Rune Kennborn alla ville ha ett ja och röstade för beslut direkt. Det blev alltså 19 röster för direkt beslut och 12 för återremiss.