Nyheter

Sven-Olof Olofsson

Publicerad 5 mars 2015

Begravningshögtid har hållits i Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga, Borås, för Sven-Olof Olofsson, Borås, som avled den 29 januari i en ålder av 67 år. Ulf Lundahl höll minnestal tillsammans med Ingemar Olofsson, Våge Magnusson och Ralph Murray, och syster Stoughton var sångsolist. Efter högtiden i kyrkan inbjöds gästerna till minnesstund för en stunds gemenskap. Därefter var det gravsättning på Grimetons kyrkogård, Varberg, där makan Anne med familj, släkt och vänner tog ett sista farväl vid graven. Minnet av Sven-Olof hedrades med vackra blommor samt minnesgåvor till Hjärt-Lungfonden och Läkare utan gränser.