Nyheter

Stina Carlsson

Publicerad 8 mars 2015

I Fristad kyrka har begravningsgudstjänst ägt rum för Stina Carlsson, som avlidit i en ålder av 93 år.Begravningsgudstjänsten leddes av komminister Lena Maria Olsson Floberg, som höll ett personligt griftetal utifrån Matt. 18:19-20. För musiken svarade Anette Gustafsson. Gunnar Bylund medverkade med dragspel. Under avskedet i kyrkan tog sönerna Stig och Anders med familjer, Liljan med familj, samt släktingar och vänner ett stilla farväl av Stina Carlsson vid den vackert blomstersmyckade kistan. Efter begravningsgudstjänsten följde minnesstund i prästgården. Förutom av en vacker blomstergärd hedrades Stina Carlssons minne av gåvor till Cancerfonden och Astma- och allergifonden. Gravsättning kommer att äga rum på Fristads kyrkogård.