Nyheter

Rut Hansson

Publicerad 4 februari 2019

I Södra Åsarps kyrka har begravningsgudstjänst ägt rum för Rut Hansson, Glimringe, Limmared, som avled den 1 januari i sitt 101:a levnadsår. Efter samlingsmusik och klockringning inleddes akten med Gammal fäbodpsalm. Vid orgeln tjänstgjorde Jonas Båvall. Därefter framfördes Vilken underbar värld med saxofon av Larsowe Peterson. Officiant Tomas Jarvid talade i sitt griftetal från Korintierbrevet 13:12. Han talade även i personliga ordval om Rut Hansson, förrättade överlåtelsen och sjöng begravningsbönen. Efter överlåtelsen spelades Nocturne med tvärflöjt till orgelackompanjemang. Psalmerna Blott en dag, ett ögonblick i sänder, Tryggare kan ingen vara samt Härlig är jorden sjöngs i akten. Vid den blomstersmyckade kistan tog Ruts barn Sonja, Sonney och Bernt med familjer, släkt och vänner samt personal från Glimringe ett stilla avsked. Koppången avslutade akten i kyrkan. Familjen följde därefter kistan ut på kyrkogården där Rut Hansson gravsattes invid maken Allan Hansson. Vid minnesstunden som följde i Glasets Hus framförde Sonja Hanson ett tack från familjen. Tomas Jarvid uttryckte sin tacksamhet, höll en kort andakt varefter stunden avslutades.