Nyheter

Roland Andersson

Publicerad 10 februari 2019

Begravningsgudstjänst har ägt rum i Båraryds kyrka för Roland Andersson som avled den 16 december i en ålder av 83 år. Tjänstgörande organist var Margaretha Lööf och musiken som spelades var Air och Largo. Psalmerna som sjöngs var Blott en dag, Det finns djup i Herrens godhet och Bred dina vida vingar. Solist och pianist var Maria Nordström som sjöng sångerna Hallelujah, Misty och We´ll meet again. Officiant var Ingemar Nilson som förrättade akten och i sitt grifteord talade från Jes. 9:2. Vid den blomstersmyckade graven tog makan Gunnel med barnen Mikael och Maria med familjer, syskon, släkt, vänner och grannar ett stilla avsked. Gästerna samlades därefter till minnesstund i församlingshemmet där minnes- och tacktaltal hölls av Anna Lindbäck, Våge Johansson, samt barnen Mikael och Maria. Ingvar Gustafsson läste några verser samt Ingemar Nilson och Ingemar Axelsson spelade två musikstycken på gitarr och saxofon. Ingemar Nilson avslutade därefter samlingen med att läsa Psalmen Herre till dig får jag komma. Förutom blommor i kyrkan så hedrades Rolands minne med gåvor till Barndiabetesfonden.