Nyheter

Raili Fors

Publicerad 14 januari 2019

I Uppståndelsens kapell har begravningsgudstjänst ägt rum för Raili Fors, Borås som avled den 4 november i en ålder av 77 år. Officiant var Jonas Sjödin som höll ett griftetal och förrättade överlåtelsen. I gudstjänsten medverkade även Jan-Olof Hermansson som organist. I kapellet fanns en vacker blomstergärd runt den blomsterdekorerade kistan och förutom denna märktes även gåvor till Cancerfonden för att hedra minnet av Raili. Efter att kistan förts till graven av anhöriga togs ett sista farväl av döttrarna Lisbeth och Kerstin med familjer, syskon med familjer, övrig släkt, vänner och grannar. Officianten lyste sedan frid över graven. I Yxhammargården hölls sedan en minnesstund för Raili.