Nyheter

Peter Holm

Dan Töllborn • Publicerad 5 oktober 2016

Peter Holm har som tidigare meddelats avlidit. Det fanns under senare hälften av 1960-talet en livaktig scoutverksamhet i Borås. Borås Gustav - Adolf scoutkår var en del av detta. Där fanns det ungdomar med skiftande bakgrund men med ett starkt intresse för friluftsliv. Men också med ett intresse för att hjälpa kamrater som inte hade samma förutsättningar som vi andra att åka på läger. Många av dessa var starkt institutionaliserade. Åsundsholmslägren var ett uttryck för detta. Där deltog Peter och vi andra några sommarveckor varje år. Peter hade ett öppet kynne, var charmig och omtyckt och drog ett stort lass. Under gymnasietiden 69-72 umgicks vi tätt. I den turbulens som följde efter skolreformerna -68, var det inte alldeles lätt att ta sig genom gymnasiet. Peter klarade det med glans och påbörjade strax sina studier vid Linköpings Tekniska Högskola och efter examen har han stått till näringslivets förfogande. Vår kontakt har genom åren varit sporadisk men glömskan tar inte alltid ut sin rätt. Mina och kamraternas tankar går till Ingrid och Gabriella.