Nyheter

Maj-Britt Gustafson

Publicerad 14 januari 2019

I Uppståndelsens kapell, Borås har hållits begravningsgudstjänst för Maj-Britt ”Brita” Gustafson som avled den 27 november i en ålder av 90 år. Officiant var komminister Gunilla Andersson som höll griftetal, där hon citerade bibelorden i Jesaja 9:2. Vid orgel och piano tjänstgjorde Staffan Biörklund Jullander och som sångsolist medverkade Jörgen Åkesson. I kapellet togs farväl av barnen Per-Eric med Anna-Karin och Eva-Marie med Ulf, Barnbarn och deras familjer, släktingar, vänner, grannar och bridgekamrater. Efter akten i kapellet bars kistan av barnbarn och gravsattes i familjegraven, där Gunilla Andersson avslutade med att lysa frid över viloplatsen. Efter akten hölls en minnesmåltid i Annelundsvillan, där barnen Per-Eric och Eva-Marie talade och framförde ett tack till de församlade. Förutom blommor hade Britas minne hedrats med gåvor till Strokefonden.