Magnus leder kommunerna

Ingenting är sig riktigt likt på Sjuhärads kommunalförbunds / Boråsregionens kontor i Simonsland.
I coronatider skjuts kurser och konferenser upp precis som det fysiska nätverkandet.
Sjuhärad • Publicerad 16 april 2020
Foto: Barzan Dello