Nyheter

Lilja Forsén

Publicerad 3 mars 2015

I Uppståndelsens kapell, Borås, har begravningsgudstjänst ägt rum för Lilja Forsén, som avlidit i en ålder av 78 år. Begravningsgudstjänsten, som hölls på finska och svenska, leddes av Kimmo Kling, som höll griftetal, förrättade överlåtelsen och bad begravningsbönen. För musiken svarade Tony Thornberg. Kören Kultur 75 medverkade med körsånger. Under avskedet i kapellet tog maken Harry med nära och kära, samt släktingar och många vänner ett stilla farväl av Lilja Forsén vid den vackert blomstersmyckade kistan. Efter begravningsgudstjänsten följde minnesstund i Annelundsvillan, där Seija Noppa delade minnesord. Förutom av en vacker blomstergärd hedrades Liljas minne av generösa gåvor bland annat till Hjärt-Lungfonden. Gravsättning kommer att äga rum senare på Hoverbergs kyrkogård.