Nyheter

Lars-Olof Sandell

Publicerad 7 januari 2019

Begravningsgudstjänst har ägt rum i Södra Åsarps kyrka för Lars-Olof "Lasse" Sandell som avled 20 november i en ålder av 77 år. Efter samlingsmusik och klockringning inleddes akten med Tröstevisa. Vid orgeln tjänstgjorde Nils Grönbäck. Därpå följde Där rosor aldrig dör spelad med saxofon av Larsowe Peterson. Officiant Jenny Jarvid talade förutom med bibelcitat i personliga ordval om Lasse Sandell. Hon sjöng också begravningsbönen. Efter överlåtelsen spelades Så skimrande var aldrig havet med tvärflöjt och orgel. Psalmerna Blott en dag, ett ögonblick i sänder, Var jag går skogar, berg och dalar samt Härlig är jorden sjöngs i akten. Vid den blomstersmyckade kistan tog makan Britt, Jonas och Yvonne, Jessica, Tobias och Linda med familj, syskon med familjer, övrig släkt, grannar och vänner ett sista avsked. Akten avslutades med musik. Först spelades Jag och min far, och därefter Amazing Grace. Begravningsvärden framförde familjens tack för uppslutningen, blommor och minnesgåvor. Lasse Sandell får sin viloplats på Södra Åsarps kyrkogård.