Nyheter

Kurt Carlbom

Publicerad 8 mars 2015

I Sjöbokyrkan, Borås, har begravningsgudstjänst ägt rum för Kurt Carlbom, som avlidit i en ålder av 87 år. Begravningsgudstjänsten leddes av komminister Anders Ljungström, som höll ett personligt griftetal. För musiken under gudstjänsten svarade Carin Josefsson. Under avskedet i kyrkan tog hustrun Mona, döttrarna Ann-Christin och Eva-Lena med familjer, samt släktingar och många vänner ett stilla farväl av Kurt Carlbom, omgivna av en vacker blomstergärd. Under avskedet sänktes också Borås Arbetarekommuns fana tre gånger över kistan. Efter begravningsgudstjänsten följde minnesstund i församlingshemmet. Barnbarnet Martin, Flemming Lauritzen, Mats Brandt samt Tage Andersson delade där med sig av sina minnen av Kurt. Förutom av en vacker blomstergärd hedrades Kurt Carlboms minne av generösa gåvor till Hjärt-Lungfonden. Gravsättning kommer att äga rum senare på S:t Sigfrids griftegård.