Annons
Nyheter

Curt Erixon

Publicerad 14 maj 2018

I Hoppets kapell har begravningshögtid ägt rum för Curt Erixon, Viskafors som avled den 5 april i en ålder av 81 år. Officiant var Jan-Erik Selin som höll ett minnestal över Curts liv och gärning. I högtiden spelades också musik som Curt tyckt om. Vid den blomstersmyckade kistan togs ett sista farväl av den närmaste familjen, övrig släkt, vänner, grannar och arbetskamrater samt av FMCK i Borås. Runt kistan fanns också en vacker blomstergärd och förutom denna märktes också gåvor till Hjärt-Lungfonden för att hedra minnet av Curt. Efter akten hölls en minnesstund i Viskafors Kyrkliga centrum där minnestal hölls av Åke Hell, Bertil Johansson och Ingvar Palm. Gravsättning kommer senare att ske på S:t Sigfrids griftegård i Borås.

Annons
Annons
Annons
Annons