Nyheter

Bernt Davidsson

Publicerad 1 juni 2016

I Sandhults kyrka har hållits begravningsgudstjänst för Bernt Davidsson, Hulebo, som avled den 29 april i en ålder av 78 år. Officiant var komminister Anna Frisk som i griftetalet bland annat citerade bibelorden i Matteus 6: 26 . Vid orgel och piano tjänstgjorde Anders Stenberg och som sångsolist medverkade Jörgen Åkesson. I kyrkan tog makan Birgitta, barnen Johan och Anna Maria med familjer, syster, släktingar, vänner, grannar och kamrater från arbete och fritid farväl. Förutom blommor hade Bernts minne hedrats med gåvor till Hjärt- Lungfonden.