Debatt

Vi måste motstå antibiotikan

Debatt ,
Antibiotika – nej tack.
Foto:MICHEL SPINGLER
Antibiotika – nej tack.

Ska våra barn, sjuka och äldre matas med kött som pumpats med antibiotika? Vi tycker inte det, skriver KD-representanter och förespråkar internationella överenskommelser för att minska antibiotikaanvändningen.

Det finns ett stort intresse bland bönder och konsumenter kring användningen av antibiotika inom djuruppfödningen. Många oroas över hur framtidens samhälle blir om vi idag kortsiktigt överanvänder antibiotika för att kapa kostnader.

Allt fler bakterier utvecklar motståndskraft (resistens) mot allt fler typer av antibiotika. Konsekvensen blir att vi i framtiden åter kommer att få uppleva att tiotals miljoner människor dör i infektionssjukdomar som idag lätt kan botas med antibiotika. Även många kirurgiska ingrepp blir i praktiken omöjliga på grund av infektionsrisken. De resistenta bakterierna flåsar nu läkemedelsutvecklarna i nacken. Redan idag beräknas minst 700 000 människor dödas varje år av resistenta bakterier.

Ju mer antibiotika som används totalt – på människor eller djur – desto vanligare blir de resistenta bakterierna. Två tredjedelar av all antibiotika ges till djur globalt sett. I Sverige står djurhållningen för ungefär en sjundedel av all antibiotikaanvändning. Det är alltså främst inom djurhållningen som potentialen för att minska antibiotika- användningen finns.

I Sverige får djuren betydligt mindre antibiotika än i andra länder. Detta tack vare ett aktivt djurskyddsarbete som minskar risken för sjukdomar samt strikta nationella regler om antibiotikaanvändning. Vi ska därför vara stolta och tacksamma över det arbete som våra svenska bönder utför.

Emellertid är det kött vi konsumerar allt oftare uppfött med betydligt högre antibiotikaanvändning än vad som vore lagligt i Sverige. Omkring 40 procent av allt griskött som konsumeras i Sverige är importerat. Det mesta importeras från EU-länder. Den genomsnittliga antibiotikaanvändningen per djur inom EU ligger cirka 14 gånger högre än i Sverige.

Trots att de svenska djuruppfödarna lyckats hålla sina djur friska med en bråkdel av nuvarande nivåer görs för litet och för långsamt på EU-nivå. Förhandlingar pågår om ett förbud mot förebyggande gruppbehandling med antibiotika. Det är viktigt att få till ett tydligt förbud mot all förebyggande gruppbehandling. I Sverige har sedan länge branschreglerna varit att all förebyggande gruppbehandling är förbjuden.

På global nivå är situationen än värre. Mellan år 2010 och 2030 väntas användningen av antibiotika inom djurhållningen öka med 67 procent.

Sverige bör ta initiativ till en internationell överenskommelse om nationella kvoter för mängden antibiotika som får ges till djur inom respektive land. Dessa kvoter behöver minska över tid, tvärtemot den ökning som annars väntas.

Som köttkonsumenter kan vi alla ta oss en funderare på om vi ska välja svenskt kött eller det genomsnittliga EU-köttet, som krävt 14 gånger mer antibiotika för att producera.

Sverige är ett föregångsland som har strikta regler för köttbönders användning av antibiotika. Men samtidigt fortsätter kommuner och landsting att importera utländskt kött till våra skolor, sjukhus och äldreboenden. Ska våra barn, sjuka och äldre matas med kött som pumpats med antibiotika? Vi tycker inte det.

Niklas Arvidsson (KD)

partiavdelningsordförande

Magnus Oscarsson (KD)

riksdagsledamot och landsbygdspolitisk talesperson