Debatt

Västra Götaland behöver öka den ekologiska omställningen

Debatt Artikeln publicerades
Foto: Carina Johansen

Den ekologiskt odlade jordbruksmarken ökar i Västra Götaland. Utvecklingen är positiv, men omställningen behöver gå snabbare, anser Jonas Carlberg.

De senaste åren har konsumenternas intresse för livsmedel som är producerade med god djurvälfärd, begränsad klimatpåverkan och utan naturfrämmande kemiska bekämpningsmedel ökat. Det är glädjande, men intresset behöver också omsättas i en tydligare konsumentefterfrågan på ekologiska produkter i butiken.

När försäljningen av ekologiskt ökar gynnas den biologiska mångfalden och djurens välfärd. Om de Kravmärkta produkterna ökar så bidrar det även med minskad klimatpåverkan och färre tillsatser. Men en omställning till ekologiskt jordbruk behövs inte bara för att möta efterfrågan på hållbara produkter – utan också för att stärka tillväxten i svenskt lantbruk.

Andra länder positionerar sig nu starkt när det gäller övergången till ekologisk produktion, bland annat Frankrike och Danmark. Det är dags för Sveriges beslutsfattare, konsumenter och lantbrukare att ta vara på möjligheterna och konkurrenskraften i ekologisk odling.

Siffror från Jordbruksverket visar att 137 516 hektar odlades ekologiskt i Västra Götaland under förra året. Det motsvarar 26,2 procent av jordbruksmarken. År 2009 var siffran 87 543 hektar, vilket innebär en ökning med 57,1 procent under de senaste tio åren. Det är en mycket positiv utveckling.

”Västra Götaland har tagit steg i rätt riktning, men det finns mycket mer att hämta i en snabbare ekologisk omställning.”

I ekologiskt jordbruk tillåts inte användning av naturfrämmande kemiska bekämpningsmedel eller konstgödsel, vilket i sin tur bidrar till ökad biologisk mångfald. Nya siffror från Jordbruksverket visar också att ekologiska odlingar klarade förra årets torka bättre jämfört med konventionella odlingar. Kravcertifierade lantbruk utgör 70 procent av den totala ekologiska odlingen i Sverige. Dessa lantbruk måste dessutom uppfylla 37 regler som minskar klimatpåverkan, som exempelvis användningen av förnybar el.

I Sverige som helhet har den ekologiskt odlade jordbruksmarken ökat med 58,2 procent under den senaste tioårsperioden. Förra året brukades totalt 609 104 hektar av den svenska jordbruksmarken ekologiskt, vilket motsvarar drygt en femtedel.

Regeringens mål är att 30 procent av jordbruksmarken ska vara ekologisk och att 60 procent av de offentliga inköpen av livsmedel ska komma från ekologisk produktion år 2030. Politisk vilja och tydliga målsättningar är viktigt, men omställningen kräver mer än så. Genom att kommuner och myndigheter i Västra Götaland ställer krav på ekologiska livsmedel vid offentlig upphandling kan omställningen påskyndas. Samtidigt är det avgörande att konsumenter fortsätter att vara tydliga i sin efterfrågan och i större utsträckning väljer ekologiska och Kravmärkta livsmedel.

Ekologiskt jordbruk främjar den biologiska mångfalden, skapar tillväxt och ökar lantbrukets lönsamhet. Västra Götaland har tagit steg i rätt riktning, men det finns mycket mer att hämta i en snabbare ekologisk omställning.

Jonas Carlberg, affärsområdeschef lantbruk på Krav

Välkommen att kommentera Har du synpunkter på eller reflektioner kring det som sägs i texten? Välkommen att skriva en kommentar via tjänsten Ifrågasätt. Tänk på att hålla dig till ämnet och diskutera i god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Kritisera och bemöt gärna argumenten men tänk på att inte angripa personen bakom åsikten. Borås Tidning och Ifrågasätt förbehåller oss rätten att ta bort kommentarer vi bedömer som olämpliga.