Varför ha ett pendeltåg som inte ska stanna?

Trafikverkets omtag att planera för en pendeltågslinje Borås–Göteborg innebär inget alls. Förslaget är precis detsamma som det tidigare då det var en snabbtågslinje, skriver Peter Rosholm.
Foto: Anne Engström