Våga satsa på bred kultur

Inrätta redan nu ett årligt anslag på 250 miljoner kronor för publikarbete under en treårig försöksperiod, föreslår en rad kulturansvariga.
Debatt • Publicerad 28 oktober 2008

Vi skriver detta av oro för att den demokratiska och humanistiska bildningsidén inte ska få nog plats i den nationella kulturpolitiken. Den framtida kulturpolitiken måste vara

– Demokratisk; att människor bjuds in och blir delaktiga, får möjlighet att synas och påverka, att det kritiska perspektivet ges möjlighet att utvecklas.

– Dynamisk; att de landvinningar man gjort och de kunskaper man uppnått utnyttjas, att de når fler människor och verkar i hela samhället.

– Offensiv; att den tar sig an nya områden och nya lösningar, att kreativitet uppmuntras och släpps loss.

Människan är i första hand människa och medborgare med rätt att ta plats och synas oberoende av sina resurser, oberoende av social, geografisk och etnisk härkomst, oberoende av funktionsnedsättningar, kön och sexuell läggning. Ett humanistiskt och demokratiskt bildningsideal bygger på denna grundläggande tanke om alla människors lika värde. Denna människosyn kan aldrig ersättas med ett system där människan bara ses som konsument eller kund.

Lärandet sker dock hela livet och överallt. Skolkunskaper måste hållas levande och uppdateras, färdigheter sökas upp och utvecklas, forskning sippra ner, sippra ut och förklaras. Studiecirklar, amatörkultur och kulturinstitutioner ger människor möjlighet till bildning och eget skapande. I mötet mellan amatörer och professionella kulturarbetare skapas ett kreativt och kraftfullt kunskapsutbyte. Kultur och bildning är verktyg för att stärka demokratin.

Det handlar om att främja kulturell mångfald, ge förutsättningar för konstnärlig förnyelse och se till att arrangörskape breddas så att kulturen sprids. Det är först när kulturen sipprar ut i varje stadsdel, by, bostadsområde som vi kan tala om en heltäckande kulturpolitik, därför måste vi värna och utveckla mötesplatser.

Det är naivt och farligt att tro att ett aktivt och offensivt kulturliv och stark folkbildning inte kostar pengar. Trots stark finansiell oro kan vi konstatera att det statliga budgetöverskottet är stort och det borde användas i offensiva satsningar på kultur och bildning för att stärka vårt samhälle för framtiden. Dessa satsningar är nödvändiga med tanke på att vi under senare år fått leva med att stödet till kulturen urholkats. Nu försvinner dessutom kulturens riskkapitalfond Framtidens Kultur som hittills försett kultursverige med fria projektpengar.

Kulturministern vill öka näringslivets insatser på kulturområdet. Visst kan näringslivet bidra mer, men näringslivspengar kan inte ersätta offentliga medel när det gäller att finansiera kultur såväl på bredden som av kritisk och experimentell art.

Vår luft är den där kunskap och fantasi frodas, också när det inte ger pengar. Den luft som är människovärdets. Men tro inte att lösningen är enkel kommersialisering utan det handlar om ökad kontakt. Det behövs ett nytt gränssnitt inom kulturen där den institutionsbundna kulturverksamheten och den verksamhet som bedrivs av studieförbund, föreningar och nätverk mötas. I centrum står människan.

Det behövs en satsning som ger hela Sverige resurser att utveckla kulturen, därför föreslår vi ett första steg:

– Inrätta redan nu ett årligt anslag på 250 miljoner kronor för publikarbete under en treårig försöksperiod. Anslaget ska användas till sådana projekt som gör publiken delaktig i de kulturella processerna och som ökar samarbetet mellan de olika parterna i kultur- och samhällsliv. Utvärdera försöket efter dessa tre år och permanenta bra inslag. Det är en offensiv satsning till gagn för hela landet och att öka mångfalden.

Monica Stolpe-Nordin

v ordf. Studieförbundet Vuxenskolan

Karl-Petter Thorwaldsson

Förbundsordförande ABF

Åke Gustavsson

Ordförande i Folkets Hus och Parker

Monica Eriksson

Förbundssekreterare Bygdegårdarnas Riksförbund

Henrik Teleman

Chef Virserums Konsthall

Henrik Zipsane

Landsantikvarie Jamtli Östersund

Anders Lindh

Museidirektör Arbetets museum Norrköping

Per Gustavsson

Ordförande Sagomuseet i Ljungby

Jan-Erik Lundström

Museichef Bildmuseet Umeå

Ulrika Kullenberg

Museichef Rydals museum

Mia Christersdotter Norman

Verksamhetsledare Röda Sten Göteborg

Magnus Metz

Utställningschef Malmö Museer

Så här jobbar Borås Tidning med journalistik. Uppgifter som publiceras ska vara korrekta och relevanta. Vi strävar efter förstahandskällor och att vara på plats där det händer. Trovärdighet och opartiskhet är centrala värden för vår nyhetsjournalistik.