Vad vill Moderaterna med Svenljunga kommun?

Vad är Moderaternas långsiktiga plan för föreningsliv och civilsamhälle i Svenljunga, undrar skribenterna.