1. Avdelningararrow-down
  2. Orterarrow-down
  1. Tjänsterarrow-down
  2. Annonseraarrow-down

Utmaningar för konsten i Sjuhärad

Invånarnas möjligheter att ta del av professionell konst skiljer sig mycket åt i Västra Götalands kommuner. Samma sak gäller barns rätt att själva få skapa. Det visar Årets konstkommuner 2017, en granskning gjord av Konstnärernas riksorganisation, som även ger förslag på hur kommunerna kan stärka sin konstverksamhet.

Över hälften av landets kommuner (54 procent) svarar ”ja” eller ”delvis” på frågan om de tillämpar enprocentsregeln för konstnärliga gestaltningar, en regel som ger nya konstverk när det byggs fastigheter och infrastruktur i offentliga miljöer. Av svarande kommuner i Västra Götaland är det Göteborg, Vara, Trollhättan, Tranemo, Mölndal, Lerum, Tidaholm, Härryda, Uddevalla, Ulricehamn, Hjo och Bollebygd, visar den rikstäckande kommunenkät som ligger till grund för Årets konstkommuner 2017.

Oavsett i vilken kommun vi bor bör vi som invånare få likvärdig tillgång till konst i våra livsmiljöer. När det nu ska byggas ett stort antal nya bostäder i Sjuhärad bör fler kommuner inspireras av Göteborg som investerar minst en procent vid ny-, om- och tillbyggnationer i offentlig konst, och skriver in enprocentsregeln i markanvisningar så att ansvaret för konstnärligt gestaltade livsmiljöer delas mellan privata exploatörer och allmännyttiga bolag. På så sätt får kommunen en mekanism som år för år säkerställer att våra offentliga rum berikas med existentiella och konstnärliga kvaliteter. Borås har inte besvarat enkäten, men har nyligen fattat beslut om enprocentsregeln för konstnärliga gestaltningar.

Detta är en opinionstext i Borås Tidning. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.

ERBJUDANDE!

Allt innehåll på bt.se, appen MinBT och e-tidning alla dagar. 3 månader för endast 99 kr! (ord pris 597 kr)

Grundlagen (regeringsformen § 2) slår fast att den enskildes kulturella välfärd ska vara ett av tre grundläggande mål för den offentliga verksamheten. Trots det har enbart två av tio av landets kommuner en utarbetad strategi för att skapa en samhällsutveckling som genomsyras av kultur. Bara en tredjedel av landets kommuner svarar entydigt att de använder sig av MU-avtalet, det ramavtal som ska garantera konstnärerna skäliga villkor vid utställningar. Av svarande kommuner i Västra Götaland är det Göteborg, Vara, Tanum, Trollhättan, Lidköping, Tranemo, Skövde och Tidaholm. Och endast 15 procent av landets kommuner svarar ”ja” på frågan om de har en policy för att garantera konstnärer deras konstnärliga frihet.

Granskningen synliggör utmaningar men också stora utvecklingsmöjligheter. För att underlätta har Konstnärernas riksorganisation samlat goda exempel från hela landet och tagit fram tips och checklistor i manualen ”Så kan kommunen kvalitetssäkra sin konstpolitik”. Vi föreslår att kulturförvaltningarna i Sjuhärad tar avstamp i den för att utveckla arbetet med bild- och formkonsten och att politiker använder den inför budgeten och valet 2018. På så sätt kan Sjuhärad bli ännu intressantare att både bo och verka i, och besöka.

Kerstin Dahl-Norén, ordförande för Konstnärernas riksorganisation Sjuhärad

Serena Hol, ordförande för Konstnärernas riksorganisation region väst

Sanna Svedestedt Carboo, vice riksordförande för Konstnärernas riksorganisation