Annons

Tiggeriförbud ovärdigt en liberal demokrati

Tiggeri • Publicerad 17 oktober 2017
Detta är en opinionstext i Borås Tidning. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.

Det är sorgligt att se hur Moderaterna inte bara åker med på den populistvåg som har drabbat Sverige och Europa, utan också föreslår en moraliskt förkastlig lagstiftning som inskränker äganderätten. På Moderaternas arbetsstämma i helgen beslutade ombuden att rösta för ett nationellt tiggeriförbud. Förbudet ska gälla såväl aktivt som passivt insamlande av pengar, vidare ska förbudet gälla på såväl privat som allmän mark. Vi frågar oss om de moderata ombuden verkligen tror att ett förbud hjälper fattiga människor eller om det bara är ett behagligt sätt att slippa se fattigdomen?

Efter en hög tillväxt i början av 2000-talet tvärbromsade Rumäniens ekonomi i samband med finanskrisen 2008 och den redan massiva arbetslösheten bland landets redan utsatt romer blev enorm. Den tuffa situationen på hemmaplan för rumänska romer gjorde att många sökte sig utomlands. Till en början hade många enkla jobb inom jordbruket och på byggarbetsplatser i Spanien och Italien, men också där hann den ekonomiska krisen ikapp dem 2011. Att röra sig mot mer nordliga breddgrader blev den sista utvägen.

Annons

Att tigga är inte ett önskvärt sätt att försörja sig på – det håller vi med om, men det är akut fattigdom och institutionaliserat förtryck som drivit ut romerna i Europa till att tigga. Den fria rörligheten är i dag den svages enda vän. Ett tiggeriförbud är ohållbart, inhumant och leder inte till något gott. Tiggeri är en konsekvens, inte ett problem. Ett tiggeriförbud skulle varken minska mängden fattigdom eller antalet utsatta. Tiggerifrågan är en komplex fråga och Moderaterna är snabba med att lägga fram ett konstlat, resurskrävande och ineffektivt förslag.

Moderaternas rättspolitiske talesperson, Tomas Tobé, menar att tiggeriet inte ska ses som ett allvarligt brott, utan att det ska handla om bötesstraff. Vill Tobé att poliser ska gå runt på gator och torg och ta ifrån tiggarna deras slitna muggar med de få insamlade mynt de besitter? Polisens jobb är, och bör vara, att skydda våra medborgare och försvara deras rättigheter – inte att jaga bort tiggare för att moderater inte klarar av att ta problemet på allvar.

Förslaget från Moderaterna är dessutom ett stort ingrepp i äganderätten. Kommuner reglerar själva, genom den lokala ordningsstadgan, var människor får tälta och slå läger. Privat mark skyddas av svensk lag och polisen har i uppgift att upprätthålla densamma. De lagar och regler som behövs finns och används redan i dag.

Vi ser problemen i den rådande situationen för romer precis som alla andra. Men till skillnad från det konstlade förslaget om att kriminalisera enskildas rop om hjälp vill vi åtgärda grundproblemet. Det måste bli ett slut på förtryck och utanförskap i och utanför Sverige. Samhället bör fokusera på att skapa möjligheter för alla att bli självförsörjande, sätta press på länder som systematiskt kränker mänskliga rättighet och den svage när medmänsklighet sätts på prov. Ett nationellt förbud mot tiggeri är onödigt och ovärdigt en liberal demokrati.

Simona Mohamsson, migrations- och arbetsmarknadspolitisk talesperson, Liberala ungdomsförbundet

Soroush Rezai, ordförande, Liberala ungdomsförbundet Södra Älvsborg

Annons
Annons
Annons
Annons