Debatt

Tekniska förvaltningen: Vi värnar träden i Borås

Debatt Artikeln publicerades
Foto: Lars-Åke Green

Det är tråkigt att träden längs med Brämhultsvägen måste tas ned. Det är dock det bästa alternativet, menar Gunnar Isackson och Alf Iwarson.

Som ett av stadens sju huvudstråk är Brämhultsvägen en viktig cykelväg och ska i enlighet med stadens cykelplan prioriteras. I samma plan är också separering av gång- och cykelväg en viktig aspekt. Därför kommer vi nu att bygga om cykelbanan och separera den från gångbanan. I och med denna ombyggnation, där flera alternativ har tagits i beaktning, kommer träden längs med Brämhultsvägen att behöva tas ned och ersättas med nya.

Brämhultsvägen är en vältrafikerad cykelled som är en enkel och rak väg ned mot centrum, det gör den attraktiv för cyklister. Även om vi helt skulle bygga bort cykelbanorna längs med Brämhultsvägen, till förmån för träd och annan trafik, så skulle cyklister välja att ta den vägen, men med en mycket mer osäker trafiksituation.

”Med den nya trädallén som kommer planteras är tanken att det blir en mer enhetlig känsla med mer välanpassade trädarter för gatumiljön.”

Vid förra ombyggnaden av cykelbanan gjordes ett försök att bygga för att bevara träden, varvid vänstertrafik på en kort sträcka infördes för cykeltrafiken av trafiksäkerhetsskäl. Denna udda lösning och en alltför smal cykelbana som inte kunnat hållas ren från snö vintertid innebär en standard som inte är acceptabel på en av stadens sju huvudcykelstråk, som ska präglas av god framkomlighet, tillgänglighet, trafiksäkerhet, trygghet under den mörka årstiden och genhet. Det är viktigt att understryka att träd som växer i gatumiljö naturligt inte har lika lång livslängd som de träd som växer fritt i naturen. Miljön är mer skadlig för träden och därför är också flera av de träd som nu kommer tas ned i så pass dåligt skick att de ändå skulle behöva fällas inom en snar framtid.

”Vi måste alltid försöka bygga för att det ska vara så trafiksäkert och lättframkomligt som möjligt för såväl cyklister som fotgängare och bil- och busstrafik.”

Med den nya trädallén som kommer planteras är tanken att det blir en mer enhetlig känsla med mer välanpassade trädarter för gatumiljön. Vi är medvetna om att träd inte växer upp på en dag och att det kan ta många år innan de nya träden blir lika stora som dem som nu tas ned, men vi måste alltid bygga för framtiden. Det gör vi genom att plantera nya och fler träd som redan när de sätts i marken är relativt stora, och samtidigt göra möjligheten att ta sig fram på ett miljövänligt sätt större och tryggare.

Alternativet, att smalna av körbanan till förmån för cykelbanan, skulle innebära en mycket svårare trafiksituation för såväl bussar som bilar och den blåljustrafik som går på Brämhultsvägen. Vi måste alltid försöka bygga för att det ska vara så trafiksäkert och lättframkomligt som möjligt för såväl cyklister som fotgängare och bil- och busstrafik.

Tekniska förvaltningen vill värna om naturen och träden. Därför tycker även vi att det är tråkigt att träden längs med Brämhultsvägen måste tas ned, men med de politiskt beslutade styrdokumenten i ryggen och framtidens boråsare i åtanke framstår ändå beslutet att byta ut de träd som i dag växer längs med Brämhultsvägen mot nya och fler samt bygga en säker och välfungerande cykelväg som det bästa alternativet, med en hållbar framtid i åtanke.

Gunnar Isackson, förvaltningschef, tekniska förvaltningen

Alf Iwarson, avdelningschef, tekniska förvaltningen

Välkommen att kommentera Har du synpunkter på eller reflektioner kring det som sägs i texten? Välkommen att skriva en kommentar via tjänsten Ifrågasätt. Tänk på att hålla dig till ämnet och diskutera i god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Kritisera och bemöt gärna argumenten men tänk på att inte angripa personen bakom åsikten. Borås Tidning och Ifrågasätt förbehåller oss rätten att ta bort kommentarer vi bedömer som olämpliga.