Debatt

Tekniska förvaltningen kör över demokratin

Debatt Artikeln publicerades

Möjligheterna till kollektivtrafik på Lilla Brogatan byggs bort utan några politiska beslut. Ett allvarligt övergrepp på den kommunala demokratin, anser Lennart Andreasson.

Det var många som satte kaffet i vrångstrupen när BT visade bilderna på de kapade träden på Lilla Brogatan, så även jag. Av texten framgick att tekniska förvaltningen ämnade bygga om resterande del av Lilla Brogatan upp till Allégatan på samma sätt som man gjort med delen vid Pallashuset. Det mest upprörande är att en kommunal förvaltning med detta förfarande permanent avser att tvinga bort kollektivtrafiken från Lilla Brogatan, där bussarna ska gå enligt ett beslut i kommunfullmäktige inför omläggningen av kollektivtrafiken 2004. Tidigare gick bussarna på Södra Strandgatan, där vi nu istället skapat Sandwalls plats. Redan 2004 motsatte sig samma förvaltning att bussarna skulle få köra på Lilla Brogatan, den gången fick de klart för sig av kommunalråden Björn Bergqvist (M) och Solveig Kjörnsberg (S) att de har att verkställa fullmäktiges beslut, punkt slut!

Nu, 15 år senare, tar samma förvaltning ”revansch” genom att på egen hand lägga om kollektivtrafiken i Borås, från att trafikera Lilla Brogatan till att köra via badhuset till Resecentrum. Ett pinsamt motiv för detta är bland annat att det var få som efterfrågade hållplatserna på Lilla Brogatan när de var avstängda under tiden Pallashuset byggdes om. Kanske inte så märkligt då det var skyltat med att hållplatserna var tillfälligt indragna på grund av byggarbeten, samtidigt som gatan rent fysiskt blockerades med ett stort plank. Vem ringer då och frågar varför bussen inte kör där?

”Är det rimligt att en förvaltning på egen hand ska avgöra på vilka gator kollektivtrafiken ska tillåtas köra i centrum?”

Jag tycker detta är ett allvarligt övergrepp på den kommunala demokratin. Ett fullmäktigebeslut gäller fram tills det upphävs eller ändras, så har inte skett i det här fallet. Kommunalrådet Tom Andersson (MP) försvarar övergreppet med att det är Västtrafik som bestämmer över linjesträckningarna i Borås och de har beslutat att sluta köra på Lilla Brogatan på grund av problem med framkomligheten med gångfartsgata med låg hastighet, men också på grund av ombyggnationer av gatan med en bred cykelbana och trottoarserveringar.

Gångfartsgata innebär cirka 7 km/tim. Det är ett beslut vi själva kan ändra till 20 km/tim, så är de problemen ur vägen. Det som står på spel är tillgängligheten till citykärnan för äldre, funktionshindrade och alla andra som har behov av kortare gångvägar till målpunkterna i city. Samt att den av alla partier antagna Vision 2025 förespråkar att kollektivtrafiken ska prioriteras i centrum.

”Arbetet med att bygga bort möjligheterna till kollektivtrafik på Lilla Brogatan fortlöper och en än större skada hinner ske om arbetet inte avbryts innan dess.”

Det är för övrigt inte Västtrafik som bestämmer om linjesträckningarna i vår kommun, det ska ske genom samverkan mellan kommunen och Västtrafik, något som Tom Andersson pinsamt nog förtränger. Den politiska majoriteten måste ta sitt ansvar för kollektivtrafikens utveckling i staden och samtidigt se till att förvaltningarna respekterar kommunfullmäktiges fattade beslut.

Jag försökte få svar från kommunalrådet Tom Andersson via några enkla frågor under fullmäktigemötet 23/5, men förgäves. Tom Andersson hade prioriterat ett annat möte och anlände till fullmäktige först när de enkla frågorna var avhandlade. Jag kommer nu att få svar den 19/6, men jag kan inte tiga till dess. Arbetet med att bygga bort möjligheterna till kollektivtrafik på Lilla Brogatan fortlöper och en än större skada hinner ske om arbetet inte avbryts innan dess. Det pågår politiska diskussioner om framtidens kollektivtrafik i centrum, då är det inte anständigt att föregripa den politiska processen genom att bygga fast oss i en struktur som en enskild förvaltning finner lämplig. Det är politiska beslut som ska styra i en demokrati och inte tjänstemannavälde.

Jag vill ha svar av kommunalrådet Tom Andersson på följande frågor:

* Vi har ett gällande fullmäktigebeslut om att Lilla Brogatan ska trafikeras med kollektivtrafik. Det beslutet är inte upphävt eller ändrat av fullmäktige. Trots detta bygger tekniska förvaltningen om Lilla Brogatan på ett sätt som förhindrar framtida busstrafik på gatan, och man gör det utan några politiska beslut. Med vilken rätt gör man det?

* Är det rimligt att en förvaltning på egen hand ska avgöra på vilka gator kollektivtrafiken ska tillåtas köra i centrum?

* Är inte tekniska nämnden underställd fullmäktiges fattade beslut?

* Är du beredd att sätta stopp för planerna på att fortsätta bygga bort möjligheterna till kollektivtrafik på Lilla Brogatan i avvaktan på att den politiska processen genomförs?

Lennart Andreasson (V), Borås

Vad tycker du? Kommentera artikeln här under?

Välkommen att kommentera Har du synpunkter på eller reflektioner kring det som sägs i texten? Välkommen att skriva en kommentar via tjänsten Ifrågasätt. Tänk på att hålla dig till ämnet och diskutera i god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Kritisera och bemöt gärna argumenten men tänk på att inte angripa personen bakom åsikten. Borås Tidning och Ifrågasätt förbehåller oss rätten att ta bort kommentarer vi bedömer som olämpliga.