Debatt

Systembolaget måste bli modernt

Debatt Artikeln publicerades

Systembolaget måste erbjuda kunderna en attraktiv e-handelslösning för att vara relevant, anser Anna De Geer.

De digitala lösningarna breder ut sig allt mer i samhället. Den svenska e-handeln ökar snabbt och två av tre svenska konsumenter handlar nu på nätet under en genomsnittlig månad. Alkohol torde vara en produkt som är lämpad för e-handel eftersom den har en låg ”kläm- och kännfaktor” – något som är viktigt för en hög digital efterfrågan.

Handeln med alkoholhaltiga drycker från våra grannländer, vars online-butiker typiskt sett kan erbjuda liknande leveranstider som de svenska, ökade starkt under första kvartalet 2019. Nyligen etablerade sig ytterligare en näthandlare som distribuerar vin till svenska konsumenter – Vivino.

Konsumenters förväntningar på bekväma, snabba och prisvärda lösningar har höjts och kraven kommer att öka samtidigt som konkurrensen från internationella aktörer ökar. Svenska e-handlare har hittills haft en fördel gentemot utländska aktörer genom att man kunnat erbjuda snabbare leveranser, men även här har kampen hårdnat. De som inte följer med i utvecklingen riskerar att hamna efter och finna sig i ofördelaktiga konkurrenssituationer mot nya aktörer och affärsmodeller.

”För att långsiktigt säkerställa dagens detaljhandelsmonopol är det viktigt att Systembolaget ges de politiska förutsättningarna att verka fullt ut och möta konsumenterna på nya sätt.”

En anpassning till denna förändrade vardag är en förutsättning för långsiktig överlevnad av vårt detaljhandelsmonopol. Systembolaget måste erbjuda kunderna en attraktiv e-handelslösning för att vara relevant. Långa leveranstider till konsument och höga leveransavgifter utgör exempel på hinder för en konvertering av Systembolagets försäljning från fysiska butiker till e-handel. Om till exempel danska aktörer kan leverera på samma tid, men till lägre pris, är det sannolikt att konsumenter kommer att välja det alternativet framför Systembolaget.

Det är heller inte helt klart vad som faktiskt gäller för privat e-handel av alkohol. Sedan 2016 har frågan om reglering av distanshandel med alkoholdrycker varit under utredning, men regeringen har ännu inte presenterat något förslag. För att långsiktigt säkerställa dagens detaljhandelsmonopol är det viktigt att Systembolaget ges de politiska förutsättningarna att verka fullt ut och möta konsumenterna på nya sätt, men också att Systembolaget utvecklar en användarvänlig plattform som på ett enkelt sätt tillåter konsumenterna att köpa alkohol digitalt samt att leveransmöjligheterna till kund måste vara tillräckligt attraktiva och försäkra att konsumenter får ett mervärde av nyttjandet.

Sprit och vinleverantörsföreningen värnar dagens detaljhandelsmonopol på alkoholförsäljning. Det bidrar till en kontrollerad försäljning under ordnade former. De kommersiella aktörerna sitter på kunskap och insikter kring e-handel som är relevant för den fortsatta utvecklingen.

Ska vi hitta bra lösningar kring e-handel är det därför viktigt att Systembolaget samarbetar med branschen. Låt oss göra detta viktiga arbete tillsammans.

Anna De Geer, vd, Sprit och vinleverantörsföreningen

Välkommen att kommentera Har du synpunkter på eller reflektioner kring det som sägs i texten? Välkommen att skriva en kommentar via tjänsten Ifrågasätt. Tänk på att hålla dig till ämnet och diskutera i god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Kritisera och bemöt gärna argumenten men tänk på att inte angripa personen bakom åsikten. Borås Tidning och Ifrågasätt förbehåller oss rätten att ta bort kommentarer vi bedömer som olämpliga.